Ego Management

W naszych działaniach dążymy do uzyskania balansu pomiędzy ciałem i emocjami tak aby uzyskać efekt SPÓJNOŚCI i dlatego mówimy:
Ciało z umysłu, umysł z ciała.
Spójność działania menedżerów, zespołów, firmy uzyskujemy poprzez rozwój kompetencji na wszystkich poziomach organizacji i uzyskania w ten sposób siły, spokoju oraz pewności w realizacji ustalonej strategii i celów i dlatego wierzymy, że:
Ego ludzi = Ego zespołów = Ego firmy = pożądane wyniki.

 

Ego Man Schemat